Wybierz dział, przejrzyj co możesz załatwić i zarezerwuj termin wizyty

Rejestr Lekarzy

Sprawy, które można załatwić:

 • Odbiór dokumentu prawo wykonywania zawodu po wpisie adnotacji uzupełniającej / urzędowej
 • Odbiór dokumentu prawo wykonywania zawodu po podjęciu uchwały w sprawie przyznania PWZ ( wszystkie warianty)
 • Odbiór dokumentu prawo wykonywania zawodu po wpisaniu lekarza/ lekarza dentysty w poczet członków LIL ( realizacja wniosku W-3 przeniesienie )
 • Inne wymagające weryfikacji dokumentacji będącej w posiadaniu LIL ( należy podać temat sprawy lub procedury)

Rejestr Praktyk Prywatnych

Sprawy, które można załatwić:

Wnioski dotyczące praktyk zawodowych składa się wyłącznie elektronicznie przez stronę: rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Dokumentacja medyczna z praktyk zawodowych, po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach członkach Lubelskiej Izby Lekarskiej:

 • Przekazywanie dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach
 • Wnioski o udostępnianie pacjentom dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach

Rejestr Składek

Sprawy, które można załatwić:

 • Sprawdzenie salda składek członkowskich oraz numeru konta do wpłat składek.
 • zwolnienia z opłacania obowiązkowych składek członkowskich na czas określony
 • osiągnięcie przychodów - dot. lekarzy, którzy uzyskali zgodę na zwolnienie z opłacania składek członkowskich
 • rozłożenie na raty powstałych zaległości w opłacaniu składek członkowskich
 • zwroty nadpłaconej składki członkowskiej
 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu obowiązkowych składek członkowskich

Księgowość

Sprawy, które można załatwić:

 • Zwroty z tyt. ubezpieczeń OC
 • Zwroty za szczepienia
 • Pożyczki ( składanie nowych wniosków oraz spłata już udzielonych pożyczek)
 • Opłacanie składek członkowskich

Kancelaria Sądu Lekarskiego i Rzecznika

Sprawy, które można załatwić:

Dla lekarzy:
 • przeglądanie, kserokopie akt sprawy
Dla skarżących/interesantów:
 • przeglądanie, kserokopie akt sprawy
 • procedura złożenia skargi, omówienie trybu i wymogów (w pierwszej kolejności telefonicznie)
 • spotkanie z OROZ w sprawach zainicjowanych skargą

Kancelaria Komisji Kształcenia Medycznego

Sprawy, które można załatwić:

 • Staż podyplomowy
 • SMK
 • Kursy doskonalące
 • Kursy specjalizacyjne
 • Punkty edukacyjne
 • Rejestr Podmiotów Kształcących
 • Dofinansowanie szkoleń
 • Dofinansowanie Pro Medico

Porady prawne

Sprawy, które można załatwić:

 • Udzielenie porad prawnych w przypadku konieczności zapoznania się z obszerną dokumentacją (co do zasady porady udzielane telefonicznie/mailowo)

Sekretariat

Sprawy, które można załatwić:

Komisja socjalno-bytowa:

 • Wniosek o udzielenie świadczenia losowego
 • Wniosek o udzielenie świadczenia pośmiertnego
 • Wniosek i oświadczenie o udzielenie świadczenia z Funduszu Pomocowego
 • Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

Dział IT

Sprawy, które można załatwić:

 • Sprawy związane z działaniem usług IT
 • Pomoc techniczna podczas kursów e-learningowych oraz wideokonferencji