Wniosek o sfiansowanie części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2023

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy:

  1. Zapoznać się z treścią uchwały 44/2022/9/ORL (dostępną tutaj) oraz regulaminem zespołu ds. szczepień wprowadzonego uchwałą Prezydium ORL w Lublinie - regulamin można pobrać klikając tutaj.
  2. Pobrać aktualny wzór oświadczenia klikając tutaj
  3. Oświadczenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i opieczętować a następnie zeskanować lub zrobić jego zdjęcie (w celu przekazania w formie elektronicznej do LIL w kolejnym kroku).
  4. Ponadto, przed wypełnieniem formularza należy przygotować skany/zdjęcia stanowiące załączniki do wniosku (potwierdzenia poniesionych kosztów).
  5. Ackeptowane formaty załączników to pliki PDF, JPG lub PNG
  6. Po przygotowaniu dokumentów należy kliknąć przycisk "Dalej".

Dalej